Kültür A.Ş. - İşletme İştirakler
İŞYERI ADI MERSİN BÜYÜKŞEHİR A.Ş İŞLETME İŞTİRAKLER BİRİMİ
Satır Etiketleri Say KADRO YAPISI ADI
EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞK. 1
Lise 1
İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİ.BŞK. 276
Ilkokul 44
Lise 112
Okumuyor 1
Okur Yazar 1
Orta Okul ve Dengi 44
Üniversite 38
Yüksekokul 36
KENT ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1
Lise 1
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 1
Ilkokul 1
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1
Ilkokul 1
Genel Toplam 280

....